Наші послуги

Компанія “Павленко і партнери. Аудит і консалтинг” пропонує широкий спектр послуг у галузі аудиту, обліку, оподаткування та консалтингу для резидентів та нерезидентів.

Види послуг:

Аудиторські послуги:

 • аудит фінансової звітності підготовленої за МСФЗ;
 • аудит фінансової звітності підготовленої за П(С)БО України;
 • завдання з надання впевненості;
 • завдання з огляду історичної фінансової інформації;
 • супутні послуги.

Податкові консультації з питань:

 • оплати праці та оподаткування фізичних осіб;
 • перевірки та допомога у підготовці податкової звітності;
 • оподаткування нерезидентів;
 • інших податків.

Ведення обліку та звітності:

 • трансформація звітності з П(С)БО в МСФЗ;
 • ведення обліку за П(С)БО України;
 • ведення обліку за МСФЗ;
 • консультування з питань обліку та звітності.